🏡Rezidence
Rezidence jsou nejrozšířenějším způsobem ochrany majetku.
Jedná se o vyhrazené území, které podléhá správě hráče. Tedy sám hráč určí kdo a co na daném místě smí dělat. Typicky je v rezidencích pro všechny kromě majitele zakázáno stavět a ničit, vstupovat do truhel, pecí, hopperů apod.
Limity ve vytváření a používání residencí jsou vypsány po zadání příkazu /res limits
Video návod pro nováčky k rezidencím
Copy link