🗺️Rozepsaná pravidla
Zde naleznete rozepsaná pravidla pro náš server

Práva a povinnosti

 • Řiďte se pravidly slušného chování a selským rozumem, hrajte férově a používejte mozek.
 • Jste odpovědni za svůj účet, nikomu ho nepůjčujte. V případě že by dotyčný porušil pravidla, budete potrestáni stejně, jako kdybyste to udělali vy.
 • Všechno, co ve hře uděláte, se zaznamenává a je zpětně dohledatelné.
 • Pokud hráč podává stížnost na člena A-Týmu nebo na hráče, který je v rozporu s pravidly, je povinen předložit přesné důkazy bez úpravy - fotografie, videa, výpisy.
 • Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu nebo vlastní názor někoho jiného.
 • Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacizmus a jiná hnutí.
 • Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů. V případě, že hráč bude sdílet cizí údaje (data, fotografie, reálné jména, adresu) bez povolení dané osoby, bude neprodleně vykázán ze serveru.
 • Pokud si hráč nepřeje, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, telefonní čísla, apod., ostatní hráči to musí respektovat a nezneužívat.
 • Obcházení AFK detekce na serveru je zakázáno. V případě, že hráč bude jakkoliv obcházet detekci AFK, aby jej nevykázal ze serveru bude udělen časový/trvalý ban.
 • Za důkaz je považována fotografie nebo video obsahující porušení pravidel hráče. Důkaz nesmí být nijak upravený. Důkaz má maximální platnost 14 dní.
 • Hráč nesmí po členech A-Týmu požadovat itemy, coiny, kredity apod.
 • Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
 • Je zakázáno připojit se na server se skinem, který je urážlivý, sexuální, nacistický či jakkoliv jinak nevhodný.
 • V případě, že hráč staví sprosté stavby kdekoliv na serveru, bude mu udělen ban.
 • V případě, že hráč pořádá event pro hráče, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít, v případě porušení bude udělen ban podle pravidel. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu, být utlačován do zdi atd.
 • Je zakázáno dělat fake eventy, tedy eventy které se reálně nekonají nebo jsou tvořeny za účelem okrádat/zabíjet hráče.
 • Je zakázáno vyhrožovat hráčům za účelem udělení (nepravděpodobného) trestu. Např. vyhrožování kickem ze hry, mutem a banem.
 • Je zakázáno jakkoliv obcházet udělené tresty, platí pro mute a ban. V případě porušení a následném zjištění bude hráči udělen okamžitě vyšší trest.

1) Krádeže

 1. 1.
  Krádežemi je myšleno především přivlastňování si předmětů z cizích truhel, pecích, shulker boxů, cizích zvířat, plodin na polích a bloků.
 2. 2.
  Nezamčená truhla není automaticky veřejná. Veřejná je pouze tehdy, pokud je tak přímo označena
 3. 3.
  PvP je povoleno. Tzn. že hráč odpovídá za svoje věci v inventáři, které ztratí během PvP. Server nemá v povinnosti tyto věci nahrazovat, nejedná-li se o chybu.

2) Griefing

 • Za griefing na serveru je považováno: - Jakýkoliv druh ničení stavby, který danému hráči nepatří (nemá tedy na něm povolení stavět). - Jakékoliv úmyslné ničení stavby a jejího okolí patřící jinému hráči. - Stavění LavaCastu za účelem griefovat, jakkoliv poškodit bližší stavbu nebo krajinu.
 • V případě krajní nutnosti (například vámi nezaviněné uvěznění v cizí stavbě) je povoleno odkopat několik bloků a vše vrátit do původního stavu.
 • V případě poškození stavby omylem po sobě škody opravte nebo kontaktujte administrátora s vysvětlením.
 • Stavby vygenerované automaticky hrou (např. NPC vesnice) není zakázáno rozebírat a přestavovat, pokud nejsou zjevně zabrány jiným hráčem.

3) Cheaty

 • Za cheaty jsou považovány jakékoli modifikace hry, které dávají hráči neférovou výhodu vůči ostatním nebo přímo obchází mechaniky základní hry (schopnost lézt po stěnách, chození po vodě, průhledné textury…)
 • Minimapy, módy zobrazující souřadnice a podobné, jednoduché a nezvýhodňující módy jsou povoleny. Řiďte se při výběru selským rozumem nebo se zeptejte administrátora.
 • Je přísně zakázáno jakékoliv používání hacků, cheatů a zakázaných módů. Pokud se hráč připojí s jakýmkoliv cheatlauncherem, automaticky souhlasí s tím, že dostane neprodleně po zjištění ban.

4) Bugy

 • Odhalené bugy (chyby ve hře) nevyužívejte ke svému obohacení, nevypouštějte je na veřejnost a ohlaste je neprodleně administrátorovi.
 • V případě, že i nadále bude hráč tohoto bugu zneužívat, server mu může kdykoliv bez udání důvodu smazat jakékoliv data z serveru.

5) Chat

 • V herním chatu ani na fóru netolerujeme nadávky, rasismus, flame, trollení, spam a flood.
  • Flame - hádky a vyhrocenou komunikaci
  • Troll - cílenou provokaci
  • Spam - nevyžádané zprávy
  • Flood - zahlcování chatu zbytečnostmi
 • Přestože na serveru podporujeme svobodu projevu, nepovažujeme ho za vhodné místo pro diskuze o kontroverzních tématech, těm se věnujte jinde.
 • K nováčkům buďte vstřícní a pokuste se jim podle svých možností poradit, i vy jste kdysi byli na jejich místě.

6) Stavění

 1. 1.
  Zabití a looting hráče v PVP je beztrestné.
 2. 2.
  Za zabití hráče v Residenci s povoleným PVP, server neodpovídá.
 3. 3.
  Za zabití hráče v NO-PVP (cheaty/bug) bude udělen trest.
 4. 4.
  Je zakázáno jakýmkoliv způsobem rozlévat vodu či lávu po mapě.
 5. 5.
  Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou zatěžovat server.
 6. 6.
  Residence musí být minimálně od sebe vzdálené 10 bloků (neplatí pokud oba majitelé residencí souhlasí s blízkým propojením). Pokud toto nebude dodrženo a hráč, který má Residenci vytvořenou dříve než druhá, má nárok si vyžádat blízkou residenci smazat.
 7. 7.
  Při stavění (především při stavění Redstone obvodů) se snažte co nejméně zatěžovat server.
  1. 1.
   Nestavte obvody, které by vyžadovaly příliš velkou kapacitu serveru (případně se zeptejte adminů ve hře nebo na discordu). Pokud budou zjištěny velké redstone obvody, mohou vám admini redstone obvod vypnout popřípadě smazat, bez možnosti nároku vrácení materiálů.

7) Itemy

 • Za veškeré dostupné itemy jste zodpovědní vy sami. Pokud omylem vyhodíte nějaký item na zem a jiný hráč ho sebere, je pouze na jeho rozhodnutí, jestli vám item vrátí nebo ne.
 • Veškeré itemy uložené v nezamčené truhle jste zodpovědní vy sami. Pokud se vám z nezamčené truhly něco ztratí, nemáte nárok na navrácení.
 • Obchodování s hráčem, kde jste domluveni na item za item, (vyhození za vyhození) je na vlastní riziko!
 • Hraní v herních automatech je na vlastní riziko. Pokud vám automat nedá výhru. Kontaktujte majitele herního automatu
 • Je zakázáno využívat VIP výhody k obchodování!

8) VIP

 1. 1.
  Pokud hráč vlastní VIP, žádné výjimky na trest se nedělají. Každý musí být potrestaný za to, co provedl.
 2. 2.
  Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.
 3. 3.
  Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.
 4. 4.
  Jakékoliv VIP je nevratné, tzn. nelze vrátit peníze!
 5. 5.
  V případě, že hráč požádá o chargeback/refund bude mu automaticky udělen ban na serveru.
Platnost těchto pravidel od 07.06.2021
Copy link
Outline
Práva a povinnosti
1) Krádeže
2) Griefing
3) Cheaty
4) Bugy
5) Chat
6) Stavění
7) Itemy
8) VIP