Příkazy
Zde nalezneš všechny dostupné příkazy s informacemi
Příkaz
Popis
afk
Přepneš se do/z reimu AFK
bal
Zobrazí tvůj zůstatek Coinů
balance
Zobrazí tvůj zůstatek Coinů
discord
Zobrazí discord link
discord link
Propojí MC účet s discord účtem
doplnky
Zobrazí menu s doplňky
help
Hlavní menu pro server
home (název_domovu)
Teleport na daný domov
homes
Zobrazí již uložené domovy
hub
Teleport na HUB
ignore (hráč)
ignorelist
Zobrazí ignorované hráče
is
Menu pro skyblock
island
Menu pro skyblock
menu
Hlavní menu pro server
msg (hráč) (zpráva)
Poslání soukromé zprávy
pay (hráč) (částka)
Odeslání peněz hráči
rank
Zobrazí informace o daném ranku
ranky
Zobrazí informace o všech rancích
Copy link